Spunģēni -
Daugavieši

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana,
atkritumu apsaimniekošana

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības 2022. gada 26. maija lēmumu Nr. 454 ,,Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”, SIA ,,Spunģēni-Daugavieši” reorganizācijas procesā beidz pastāvēt.
Līdz šim veiktās SIA ,,Spunģēni-Daugavieši” funkcijas pārņem Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA ,,Pils rajona Namu pārvalde”.
Informējam, ka turpmāk iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošinās un rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem izrakstīs SIA ,,Pils rajona Namu pārvalde”.
Lūdzam pievērst uzmanību rēķinos norādītajiem rekvizītiem.
Neskaidrību vai papildu jautājumu gadījumā aicinām vērsties SIA ,,Pils rajona Namu pārvalde” klientu pieņemšanas telpās Pils rajonā 219-46, Jēkabpilī (durvju kods 49), e-pastā: info@pnp.lv vai zvanot pa tālruni 20037993.

Īsi par mums

SIA ‘’Spunģēni - Daugavieši’’ veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā.
Lasīt vairāk
parmums_edit1_fx3

Mūsu saimnieciskā darbība iedalīta trīs darbības jomās

Sabiedrība apsaimnieko

0

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

0

Dzīvokļu īpašumi

0

Dzīvokļi atrodas Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā

Sabiedrība ir 100% Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība

Līdz ar to tā atrodas pilnīgā Pašvaldības kontrolē un īpašumā.

Mūsu saimnieciskās darbības teritoriālais apgabals

Jaunumi

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības 2022. gada 26. maija lēmumu Nr. 454 ,,Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”, SIA ,,Spunģēni-Daugavieši” reorganizācijas […]

Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” Kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., […]

Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 10.punktu, […]

Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” Ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 10.punktu, […]

Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” Ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 10.punktu, […]

Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” Ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 10.punktu […]

Visi jaunumi

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.