Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

SIA ‘’Spunģēni – Daugavieši’’ mērķi:

 1. Nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus dzīvojamo ēku apsaimniekošanas pakalpojumus Jēkabpils novada Atašienes, Kūku, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā .
 2. Dzīvojamo ēku labiekārtošanas un energoefektivitātes pasākumi.
 3. Ilgtspējīgi un efektīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi Jēkabpils novada Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā.
 4. Kapitālsabiedrības pārvaldības un konkurētspējas veicināšanas pasākumi.

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2024.g. (apstiprināta 05.05.2021. domes ārkārtas sēdē, protokols Nr.9, 2.p.)

2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

 • Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
 • Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.0);
 • Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.0);
 • Atkritumu savākšana (38.1);
 • Būvniecības projektu izstrādāšana (41.1);
 • Dzīvojamo un nedzīvojamo māju būvniecība (41.2);
 • Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11);
 • Pilsētsaimniecības un infrastruktūras objektu būvniecība (42.2);
 • Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
 • Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99);
 • Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22);
 • Būvdarbu pabeigšana (43.3);
 • Citi specializētie būvdarbi (43.9);
 • Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31);
 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
 • Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10);
 • Uzkopšanas darbības (81.2);
 • Vispārēja ēku tīrīšana (81.21);
 • Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22);
 • Cita veida tīrīšanas darbības (81.29);
 • Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30).

3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA ‘’Spunģēni – Daugavieši’’ neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

9. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Sabiedrība ir 100% Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (uz 18.05.2021.) – 268184 EUR

SIA ‘’Spunģēni – Daugavieši’’ nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11. Informācija par organizatorisko struktūru

12. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav saņemti un veikti ziedojumi (dāvinājumi)

13. Informācija par iepirkumiem

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Visa informācija par SIA ‘’Spunģēni – Daugavieši’’ iepirkumiem no 2021.gada turpmāk būs pieejama EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16296

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“SPUNĢĒNI- DAUGAVIEŠI”
Reģ.Nr.45403015460

Identifikācijas Nr. SD 2021/1
Iepirkuma nosaukums Mazlietota autogreidera iegāde
Iepirkuma veids Atklāts konkurss
Paziņojuma datums 2021.gada 28.jūnijs
Pieteikuma piedāvājums/Iesniegšanas termiņš 2021.gada 20. jūlijs
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv
Rezultātu/lēmuma pieņemšanas datums  2021.gada 30.jūlijs
Izpildītājs  Verslo aleja UAB
Līguma cena  EUR 119950,00 bez PVN

15. Kapitālsabiedrības statūti

16. Informācija par dalībnieku sapulcēm

2022

2021

2020

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.