Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” valde, valdes locekļa Normunda Zizlāna personā, paziņo, ka 2022. gada 12.aprīlī, plkst.13.00 tiek sasaukta Kārtējā dalībnieku sapulce.

Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” 2021. gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai.
  3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” zvērinātā revidenta 2022. gadam ievēlēšanu.
  4. Citi jautājumi.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.