Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” valde, valdes locekļa Normunda Zizlāna personā, paziņo, ka 2022. gada 26.janvārī, plkst.15.00 tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulce notiks attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā.
Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” 2022. gada budžeta apstiprināšana.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.