Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” Ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 10.punktu, 68.pantu un 70.panta pirmo daļu,

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” valde, valdes locekļa Normunda Zizlāna personā, paziņo, ka 2022. gada 28.novembrī, plkst.16.00.  tiek sasaukta Ārkārtas dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulce notiks klātienē  – Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads. 

Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Par grozījumiem SIA “Spunģēni-Daugavieši”/SIA “Pils rajona Namu pārvalde” reorganizācijas līguma projektā un tā apstiprināšanu jaunā redakcijā ar grozījumiem.
  2. Citi jautājumi.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.