Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” valde, valdes locekļa Normunda Zizlāna personā, paziņo, ka 2022. gada 7.jūnijā, plkst.16.00 tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulce notiks klātienē – Jaunā iela 31C, Jēkabpilī.

Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums.
  2. Par valdes atlīdzību.
  3. Citi jautājumi.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.