Par Mums

SIA ``Spunģēni - Daugavieši``

Mūsu saimnieciskā darbība iedalīta trīs darbības jomās, atbilstoši uzņēmuma pamatfunkcijām un uzdevumiem:
Māju apsaimniekošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana Jēkabpils novada Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā.

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils novada Atašienes, Kūku, Krustpils Mežāres, Vīpes un Variešu pagastu teritorijā.

Papildus pakalpojumi

Būvdarbu pakalpojumi un mini ekskavatora pakalpojumi, transporta pakalpojumi, ceļu greiderēšana, ceļu un ielu uzturēšana, uzkopšana, pilnveidoti būvniecības pakalpojumi, asenizācijas pakalpojumi un citi pakalpojumi tehnisko iespēju robežās.

Sabiedrības nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ``Spunģēni-Daugavieši``

Juridiskā adrese

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202

Bankas norēķinu konts

AS “Swedbank”
Konts: LV18HABA0551017864474
Kods: HABALV22

Reģistrācijas datums Komercreģistrā

21.06.2005

Reg., PVN Nr.

Reģistrācijas numurs: 45403015460
PVN numurs: LV45403015460

Norēķinu veikšana skaidrā un bezskaidrā veidā:
  • Atašienes pagasta pārvaldes kasē
  • Kūku bibliotēkā un Kūku pagasta pārvaldes kasē
  • Ēkā “Kalmītes” Krustpils pagastā
  • Mežāres pagasta pārvaldes kasē
  • Vīpes pagasta pārvaldes kasē
  • Variešu pagasta pārvaldes kasē

Uzziņas par SIA Spunģēni-Daugavieši pakalpojumiem

Sabiedrība ir 100% Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība, līdz ar to tā atrodas pilnīgā Pašvaldības kontrolē un īpašumā.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.