No 2022.gada 1. janvāra mainīsies pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa SIA Spunģēni – Daugavieši” daudzzīvokļu dzīvojamās mājās

SIA „Spunģēni – Daugavieši“ informē par aktualizētajām izmaiņām namu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā Jēkabpils novada Atašienes, Kūku, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā,  kas stāsies spēkā no 2022.gada 1.janvāra.   

Norādām, ka līdzšinējā noteiktā apsaimniekošanas maksa nav mainīta ilgu laika periodu, un šajā laika posmā būtiski ir mainījušies gan apsaimniekošanas maksas sastādīšanas principi, gan veicamo darbu apjoms un nepieciešamās darbu izpildes kvalitātes prasības un izmaksas. Līdz šim mājas iedzīvotāji maksāja 0,17 EUR par kvadrātmetru, tagad ar paaugstinājumu būs jāmaksā 0,35 EUR/m2.

Siltinātajās mājās Kūku pagastā un Vīpes pagastā tika maksāts 0,10 EUR – 0,11 EUR par kvadrātmetru,  tagad ar paaugstinājumu būs jāmaksā 0,35 EUR/m2.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Spunģēni – Daugavieši”, zvanot pa tel. 65237617; 26388004 vai rakstot uz e-pastu spungeni-daugaviesi@inbox.lv. Pilna informācija par uzņēmuma pakalpojumiem un aktualitātēm pieejama www.spungeni-daugaviesi.lv.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.