Namu apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana

Viens no Sabiedrības pamatpakalpojumiem ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana, kas sevī ietver namu tehnisko uzturēšanu un pārvaldīšanas darbību administrēšanu.

Sabiedrības galvenās darbības namu apsaimniekošanā ir:

  • Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā māju īpašnieku finanšu iespējas;
  • Dzīvojamo ēku un to būvkonstrukciju savlaicīga apsekošana;
  • Remontdarbu un apkopes darba organizēšana un veikšana;
  • Dzīvojamo māju dzīvokļu īrnieku, īpašnieku un nomnieku iemaksāto naudas līdzekļu pārvaldīšana, nodalot ieņēmumu un izdevumu uzskaiti katrai mājai atsevišķi, atskaišu sniegšana par līdzekļu izlietojumu atbilstoši likumdošanai;
  • Dzīvojamo māju lietu vešana;
  • Parādu piedziņas veikšana.

Sabiedrība ir vienīgais namu apsaimniekošanas uzņēmums Jēkabpils novada novada Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā . Uz doto brīdi Sabiedrība apsaimnieko 35 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ir 490 dzīvokļu īpašumi. No visiem dzīvokļu īpašumiem 177 dzīvokļi atrodas Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā.

Sabiedrība apsaimnieko

0

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

0

Dzīvokļu īpašumi

0

Dzīvokļi atrodas Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.