Cenu aptaujas

Cenu aptaujas

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Spunģēni - Daugavieši” 2021.gada pārskatu

Nosaukums: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana
par SIA „Spunģēni – Daugavieši” 2021.gada pārskatu

Numurs: 1TI/2022/SP

Datums: 21.01.2022.

Apraksts: Cenu aptauja “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Spunģēni – Daugavieši” 2021.gada pārskatu”.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 25.01.2022.

Pielikums:

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.