Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana

Sadzīves atkritumu savākšanas nodrošināšana un izvešanas organizēšana ir viena no pašvaldības pastāvīgajām funkcijām, ko šobrīd pašvaldība ir uzticējusi veikt SIA “Spunģēni – Daugavieši”. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils novada Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā tiek organizēta saskaņā ar pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”.

Jēkabpils novadā sadzīves atkritumi tiek transportēti uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO” poligonu “Dziļā Vāda” Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā.

Sabiedrība piedāvā šādas atkritumu savākšanas iespējas Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā:

 • Trafarētus atkritumu maisus – 120l.
 • Atkritumu konteinerus – 0,24m3 un 1,1 m3
 • Dalīto atkritumu konteinerus.
 • Būvgružu, liela izmēra atkritumu konteineri.

Sabiedrība nodrošina:

 • Nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu.
 • Dalīto atkritumu savākšanu.
 • Būvgružu, liela izmēra atkritumu savākšanu.

Sabiedrība ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību un nodrošināšanu Jēkabpils novada Atašienes, Mežāres, Vīpes, Variešu, Kūku un Krustpils pagastos.
Sabiedrībai ir izsniegta Valsts vides dienesta atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.DA14AA0012, kas ir spēkā no 2014.gada 22.decembra līdz 2024.gada 21.decembrim.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem novadā katrā pagastā ir izveidoti kopumā 14 laukumi ar izvietotiem atkritumu konteineriem, kur izvietoti konteineri papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam:

 1. Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts – konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam;
 2. Meldru iela, Zīlāni, Kūku pagasts – konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam;
 3. Jaunā muiža, Kūku pagasts – konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam;
 4. Kūkas, Kūku pagasts – konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam;
 5. Mežāre, Mežāres pagasts – konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam;
 6. Mežāre, Mežāres pagasts – konteiners pudeļu un burku stiklam;
 7. Lauku iela, Atašiene, Atašienes pagasts – konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam;
 8. Vīpe, Vīpes pagasts – konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam;
 9. Vīpe, Vīpes pagasts – konteiners pudeļu un burku stiklam;
 10. Spunģēni, Krustpils pagasts – konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam;
 11. Krustpils pagasts – konteiners pudeļu un burku stiklam;
 12. Varieši, Variešu pagasts – konteiners papīram, PET pudelēm, pudeļu un burku stiklam;
 13. Varieši, Variešu pagasts – konteiners pudeļu un burku stiklam;
 14. Antūži, Variešu pagasts– konteiners pudeļu un burku stiklam.

No 2023. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Dziļā vāda” poligonā noteiktā maksa 94,37 EUR/t, kur iekļauts arī DRN likmes pieaugums no 80,00 EUR/t uz 95,00 EUR/t.

SIA “Spunģēni-Daugavieši” sākot ar 2023. gada 1. janvāri ir noteikti sekojoši atkritumu apsaimniekošanas tarifi:

A

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 (vienu) kubikmetru EUR 22,71 bez PVN par 1m3, PVN 21% EUR 4,77, kopā EUR 27,48 ar PVN (maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, kas veido 8, 08 EUR bez PVN un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veido 14,63 EUR bez PVN).

B

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam mēnesī ir EUR 2,22 bez PVN, PVN 21% EUR 0,47, kopā EUR 2.69 ar PVN (maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, kas veido 0,80 EUR bez PVN un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veido 1,42 EUR bez PVN).

C

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs viensētās dzīvojošajiem par vienu 0.12 m3 (120 litri) maisu ir EUR 3,29 bez PVN, PVN 21% EUR 0,69 , kopā EUR 3,98 ar PVN (maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, kas veido 1,18 EUR bez PVN un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veido 2,11 EUR bez PVN).

SIA “Spunģēni-Daugavieši” aicina Jēkabpils novada iedzīvotājus noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu – jo likumdošana nosaka, ka ikvienam iedzīvotājam ir pienākums piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu dalītajā savākšanā.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja atkritumu konteinerus (240 l) nopirkt- 45 EUR gab. vai iznomāt- 3,75 EUR/mēnesī.

Atkritumu maisu izvešanas grafiks:

Atkritumu maisu izvešanas grafiks Jēkabpils novada Krustpils, Variešu, Kūku, Vīpes pagastam:

2023

Trešdiena - 25. janvāris
Trešdiena - 22. februāris
Trešdiena - 29. marts
Trešdiena - 26. aprīlis
Trešdiena - 31. maijs
Trešdiena - 28. jūnijs
Trešdiena - 26. jūlijs
Trešdiena - 30. augusts
Trešdiena - 27. septembris
Trešdiena - 25. oktobris
Trešdiena - 29. novembris
Trešdiena - 27. decembris

Atkritumu maisu izvešanas grafiks Jēkabpils novada Mežāres un Atašienes pagastam:

2023

Ceturtdiena - 26. janvāris
Ceturtdiena - 23. februāris
Ceturtdiena - 30. marts
Ceturtdiena - 27. aprīlis
Ceturtdiena - 25. maijs
Ceturtdiena - 29. jūnijs
Ceturtdiena - 27. jūlijs
Ceturtdiena - 28. augusts
Ceturtdiena - 29. septembris
Ceturtdiena - 26. oktobris
Ceturtdiena - 30. novembris
Ceturtdiena - 28. decembris

Konteineru izvešanas grafiks

Konteineru izvešanas grafiks Jēkabpils novada Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastam:

2023

Mēneši - Datumi

Janvāris - 5;6; 19;20
Februāris - 2;3; 20;21
Marts - 9;10; 23;24
Aprīlis - 6;7; 24;25
Maijs - 11;12; 25;26
Jūnijs - 8;9; 26;27
Jūlijs - 13;14; 27;28
Augusts - 10;11; 24;25
Septembris - 7;8; 25;26
Oktobris - 12;13; 26;27
Novembris - 9;10; 23;24
Decembris - 7;8; 21;22

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.